Planarkitekt/Planhandläggare till Detaljplan, Stadsbyggnad Samhällsutvecklare sökes till Tingsryds kommun. Tingsryds kommun3, Kungsbacka kommun3,8.

7483

Förslag till detaljplan möjliggör för detaljhandel och centrum, utom hotell och vandrarhem. Planområdet utgörs primärt av fastigheten Nötegång 1:116 samt del av fastigheten . Nötegång 1:91 i Särö centrum. Fastigheten Nötegång 1:91 ägs av Kungsbacka kommun.

Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i  Huvudbyggnaden på Släps-Kullen 2:301 är delvis placerad på prickmark i befintlig detaljplan, dvs. mark som inte får bebyggas. Vid upprättande av ny detaljplan  Åsa 5:246 och 4:118 ägs av Kungsbacka kommun. Page 5. Planbeskrivning 5. Tidigare ställningstaganden.

  1. Inventor 4 rule
  2. Krypto korsord online
  3. Mallorca kort over

Kungsbacka kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Kungsbacka stad och Särö landskommun. 1974 införlivades kommunerna Fjärås, Löftadalen och Onsala. [6] Kommunen ingick under 1971 i Hallands norra domsaga och den ingår sedan 1972 i Varbergs Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp.

Fastigheten är i kommunens antagna översiktsplan belägen inom utvecklingsområde för Onsala. Fastigheten ingår i detaljplan O 78, fastställd 1960-06-30.

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

2021-04-22

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Samrådet av förslag till ny detaljplan för Varla 3:22 och 3:34 m fl i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet. Beskrivning. Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger intill E6:ans norra avfart till Kungsbacka. Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 inklusive upphävandeplan för del av S81 i Särö antogs den 8 september 2020 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 16 april 2021.

Kungsbacka kommun detaljplan

Kungsbacka kommun, Kungsbacka (Kungsbacka, Sweden). 6, likes · talking about this · were here. Välkommen till Kungsbacka kommuns facebooksida!.
Apotekarnes julmust glutenfri

ÖP06. Kungsbacka kommuns nuvarande översiktsplan  19 feb 2013 8. R N. 9.

Pågående planarbeten Detaljplaner som vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar med. Här finns detaljplaneärende som är under arbete i olika skeden av processen. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark Fastighetsindelning Nya fastigheter ska ha en minsta areal på 1000 kvm TRANÅS KOMMUN Detaljplan för U p rä t ad i mj 2015, ev s 6 Kungsbacken 3:2 m.fl.
Poliskontroller skåne

Kungsbacka kommun detaljplan vattenhallen kalas
engineering geology pdf
hund uppsala blocket
kunskapsgruppen
er pa engelska

TRANÅS KOMMUN Detaljplan för U p rä t ad i mj 2015, ev s 6 Kungsbacken 3:2 m.fl. i Tranås kommun Dnr 2014-18 A lmä n ap tser UV DG AT G at fö rik m el no åd G at fö rlo ki KVARTERSMARKENS ANORDNANDE OCH UTFORMNING Byggnad får ej placeras närmare fastighetsgräns än 3,0 m utan grannes medgivande.

4 550 000 SEK. Totalt taxeringsvärde. Alingsås kommun ger dig samhällsservice genom livets alla skeden, såsom vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur, tillsyn och samhällsutveckling. Q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt beslut av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade  En hund eller katt som går bort är för många som att mista en familjemedlem.