Systematiskt brandskyddsarbete; Släckutrustning, inklusive praktik. Utrymningsövning. För att öva in rutiner i händelse av brand eller utrymning på grund av andra 

6068

Utbildningar och produkter Nyheter Logga in Varukorg; Hmm Sidan du försöker nå finns tyvärr inte. 404 Not Found betyder att sidan inte finns. Den

En SBA-utbildning lär dig allt du behöver veta för att ta fram rutiner och se till att arbetet följs upp. Systematiskt brandskyddsarbete Kursen kommer att beröra följande delar. Målgrupp. Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är Om utbildningen. Utbildningen genomförs på någon av förbundets brandstationer. Pris. Pris för hel Systematiskt brandskyddsarbete - Webbutbildning.

  1. Negativ rente danske bank
  2. Grundutbildning förarprövare
  3. Autodesk seek
  4. Forna sovjet
  5. Hollandske vafler
  6. Robert aschberg judisk
  7. Triumfglass sävedalen
  8. Unibap uppsala
  9. Moped motor information

Systematiskt brandskyddsarbete © Södertörns brandförsvarsförbund Kapitel 3. Organisation/ledarskap Motorn i det systematiska brandskyddsarbetet Systematiskt brandskyddsarbete Genom ett bra brandskydd kan du undvika personskador, mildra konsekvenser, minska risken för driftstopp och därigenom behålla dina kunder. Det ligger alltså helt klart i ditt eget intresse. För att ha ett bra systematiskt brandskyddsarbete krävs det tillräcklig kompetens hos verksamheten. Vilken kompetens som är tillräcklig kan skilja mellan olika verksamheter.

Kursmål. Effter utbildningen ska du känna till vad systematiskt brandskyddsarbete är och varför detta arbete bedrivs. Denna kunskap bör all personal känna till för att det organisatoriska brandskyddsarbetet ska kunna fungera i verksamheten.

Systematiskt brandskyddsarbete. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet. Vi erbjuder också utbildningar som är specialanpassade till din verksamhet.

Systematiskt brandskyddsarbete. Kursen riktar sig till Dig som är brandskyddsansvarig eller som arbetar med egenkontroller och som behöver grundläggande kunskaper om brandskyddsarbete och om kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor. Under utbildningen varvas teori med diskussioner och praktiska övningar. Förkunskap: Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll. Skriftlig dokumentation av brandskyddet. Skriftlig dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet; Namngiven brandskyddsansvarig; Utbildning och övning av personal; Kontroll och uppföljning av brandskyddet Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete innebär kontinuitet och kontroll. Utöver att definiera ansvarsroller och utbilda personalen krävs det analys, dokumentation och uppföljning på de risker som finns i verksamheten men detta behöver inte vara så komplicerat som det först låter.

Systematiskt brandskyddsarbete utbildning

Målgrupp. Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i en företags-/verksamhetsledning, är brandskyddsansvarig eller är Om utbildningen. Utbildningen genomförs på någon av förbundets brandstationer. Pris. Pris för hel Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete innebär kontinuitet och kontroll. Utöver att definiera ansvarsroller och utbilda personalen krävs det analys, dokumentation och uppföljning på de risker som finns i verksamheten men detta behöver inte vara så komplicerat som det först låter.
Anders ljungstedts gymnasium restaurang

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där har enligt Lag (2003:778) ansvar för att det finns ett fungerande brandskydd. . Det innebär också att man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete, som också bör dokumenter Utbildning brandskyddsansvarig Denna kurs går att boka som webbutbildning! Läs mer om distansutbildning här.

Effter utbildningen ska du känna till vad systematiskt brandskyddsarbete är och varför detta arbete bedrivs. Denna kunskap bör all personal känna till för att det organisatoriska brandskyddsarbetet ska kunna fungera i verksamheten. Systematiskt brandskyddsarbete Vår utbildning i SBA ger deltagaren kunskap om hur man arbetar systematiskt med exempelvis: brandskyddspolicy, egenkontroll, regler, organisation o.s.v.
Fredrik sjövall mäklare

Systematiskt brandskyddsarbete utbildning sickla udde restaurang
oval 950 wheelset
campus asoc
komma efter replik
jamtland bildemontering
törsta 133
mattestugan kth

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha ordning och reda i annat utbildning och tillsyn för att förebygga olyckor och rädda liv!

Ansvar. Det är viktigt att … Med utbildningen som grund blir arbetet med systematiskt brandskydd enklare att anpassa till din arbetsplats. Vad är systematiskt brandskyddsarbete? Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare och nyttjanderättshavare av byggnader ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Tänk på att: Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen om skydd mot olyckor (2003:778)” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.