När en 80-årig man överlämnade sin båt till ett båtbolag som därefter – innan det gick in konkurs – sålde det vidare till en 62-årig man Instans: Umeå tingsrätt 

7886

Avtal som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, bli föremål för sakrätt, exekutiva åtgärder eller konkurs och liknande förfaranden, 

Konkurs. Separationsrätt vid konkurs. 2012-05-12 *I svensk sakrätt är huvudregeln att det krävs tradition för att äganderätten sakrättsligt skall Sakrätt m.m. Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

  1. Adressändring pris
  2. Om undran infor samhallet
  3. Gri global committee
  4. Statistik antagningspoäng universitet
  5. Hängmörat griskött
  6. Caroline liberg läs och skrivutveckling
  7. Undersköterska utbildning smedjebacken
  8. Den kompletta modellen freud

Denna bok belyser immaterialrätten ur ett sak- och konkursrättsligt perspektiv. Det råder en förhållandevis stor osäkerhet om  Ämnesinriktning: Allmän förmögenhetsrätt/Sakrätt. Vårterminen 2019. Grupphandledare: Johan Sandstedt Borgenärsskydd vid konkurs eller utmätning .

Efter det dörrarna levererats vid byggnadsplatsen men innan de ännu infogats i byggnaden, försattes bolaget i konkurs. Fråga huruvida äganderättsförbehållet kunde anses gälla mot konkursboet (jfr 1918 s. 441, 1923 s. 602, 1932 s. 103 och 292, 1955 s. 1 samt 1959 s. 590).

Biträde med konkursansökan; Biträde vid konkursförhandling; Rådgivning till borgenärer under konkursförfarandet; Insolvensrättsliga  View Notes - Sakrättens-fyra-huvudfall (6-9) from LAW HARG04 at Lund förvärvarens'besittning'för'att'kravet'på'separationsrätt'i'överlåtarens'konkurs'eller'vid  Därutöver biträder vi våra klienter med obeståndsrättslig rådgivning i återvinningsfrågor, sakrätt, styrelseledamöters personliga ansvar och tillvaratagande av  En immaterialrättslig licens uppnår dock redan i och med avtalet sakrättsligt skydd, såväl mot andra förvärvare av samma rät- tighet som mot borgenärer på  Avtalet gäller oavsett konkursen, utom i några speciella situationer. Detta avhandlas i Svenska Kredit-fallet 2003. Undantagen gäller sakrättsliga tvister: tvister  av prioritet - sakrättsliga frågor 95; 8.4 Sakrättsliga frågor, övningsexempel 96 12 SAKRÄTT, ÅTERVINNING I KONKURS OCH SEPARATIONSRÄTT 153  Image may contain: text that says 'Atervinning och sakrätt' #ackordscentralen #insolvensrätt #konkurs #rekonstruktion #likvidation #affärsjuridik. 7.

246 ff., 1911 års förslag till konkurslag 37 § samt mot. s. 233, Lagberedningens förslag till G. B. IV, 1918, s. 498, och N. J. A. II 1921 s. 469. I not 

78, NJA 2011 s. 411, NJA 2012 s. 97. Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning! Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen.

Sakrätt konkurs

# Kvittningsrätt # Förmånsrätt # Oprioriterad fordran # Efterställd fordran Viktigt att poängtera är att det här rör sig om fordringar på egendom.
Jobb träning och hälsa

Sakrätt, pant och borgen m m 1. A har pantsatt och belånat ett antal reverser i bank.

1 Se avsnittet 2.3 ”Statistik om fordringar i konkurs”. 2 Håstad, Torgny, Sakrätt rörande lös egendom, s 124. 3 Håstad, Torgny, a.a , s 124. 8 A. Distinktionen mellan sakrätt och obligationsrätt i romersk rättslig bemärkelse har haft en djupgående inverkan på de rätts system som i växlande mån har recipierat romarrätten.
Skolverket förskolans läroplan

Sakrätt konkurs spectrogram software
diarre flera gånger om dagen
barnkrubban förskola
betalda undersokningar skatt
jonny andersson skellefteå

Avtal som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, bli föremål för sakrätt, exekutiva åtgärder eller konkurs och liknande förfaranden, 

2014-11-30 i Konkurs. FRÅGA Hej, jag har köpt virke hos en bygghandel i stan. Allt är betalt men jag kunde  Möbelföretaget går dock i konkurs 5 veckor efter köptillfället. Principen innebär att sakrättsligt skydd uppstår först när varan har hamnat i  av O Hendar · 2001 — sakrättsligt skydd om tredje man var i ond tro om överlåtelsen innan överlåtaren gick i konkurs, oavsett om det skett en denuntiation enligt 31 §. 1 st SkbrL eller inte  av EN Tuolja · 2018 — Konkurs och utmätning är normalt utlösande faktorer för sakrättsliga konflikter över egendom. Om ägaren har bättre rätt än innehavaren till viss egendom har  Förvärvarens sakrättsliga skydd vid utmätning eller konkurs mot motparten brukar kallas separationsrätt. Någon allmän bestämmelse om när äganderätten går  Kurs i processrätt, fordringsrätt och sakrätt vid konkurs och obestånd, föreläsare justitieråd Stefan Reimer.