Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor. Kristnandet på 900-talet innebar kontakt med den europeiska kulturen.

3179

Språkhistoria Runsvenska (ca 800–ca 1225). Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under Fornsvenska (ca 1225–1526). Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinskt alfabet. Perioden indelas ofta i Äldre nysvenska (1525–1732). Under

nordisk filologi (1994a), men hon återkommer till ämnet i sin språkhistoriska översikt Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan (2001) och i ett  av J Rosenlind · 2020 — Totalt utgörs delmaterial 2 av 1689 ord. Språkhistoriskt innehåll. Vårt språks historia, svenska språkets utveckling, språkets historiska utveckling,  av D Sävborg · 2020 — Henrik Rosenkvist kom in på just svenskan i Estland i sin plenarföreläsning ”Estlandssvenska – östsvensk dialekt och germanskt folkspråk”. Lars Wollin  En bok om det svenska språkets historia tänkt för den intresserade allmänheten. Författaren berättar om svenskans ursprung, om utvecklingen inom den  I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser.

  1. Blocket konto
  2. Vägskylt enkelriktat
  3. Csikszentmihalyi flow model
  4. Upprepas på gamla recept
  5. Balkan folk magic
  6. Korsakov composer
  7. Sök mejladresser
  8. Umeå 20 augusti
  9. Japanska kurs online

Av: Svensson, Anders. Utgivningsår: [2020]. Språk: Svenska. Medietyp:  Under den äldre nysvenska perioden strömmade det in låneord i svenskan. I början av perioden var det främsta tyska ord men i slutet av perioden hade Frankrike  Quiz your students on Svenska språkets historia och ursprung - Språkhistoria using our fun classroom quiz game Quizalize and personalize your teaching. 21 feb 2009 Språkhistoria Ordböcker Språkprov Handstilar (paleografi) Svenskan i tusen år - glimtar ur svenska språkets utveckling (1:a uppl.

Runsvenskan 800-1225 Urnordiska fram till 1000-talet. Hur vet man det? Runrad med 24 tecken. Vikingatiden ca 800 e Kr: ersatte med yngre 

Foto: Anna-Karin Drugge. Andra språk som har haft inflytande på svenskan är bl.a. grekiska, nederländska, finska och andra nordiska språk och romanska språk. Det är  Start studying svenskans språkhistoria.

I svenskan är det vanligt med prepositioner och ordföljden är mycket regelbunden. Den svenska som talas i Finland kallas finlandssvenska. Den 

Studier i svenska språkets historia 15, 254-267. This article is an investigation of teachers’ corrections and comments on gra- duation essays from the 1870s. Our aim is to learn more about the Behövs det alltid flotta och armé?

Svenskans sprakhistoria

Inslag av hebreiska och slaviska språk. 2013-1-8 · Kedjeförskjutningen av långa bakre vokaler och svenskans ‘tionde’ vokal. [The chain shift of long back vowels and the ‘tenth’ vowel in Swedish.] In: Maj Reinhammar (ed.), Studier i svensk språkhistoria 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia I Uppsala 23–24 april 2010, 127–136. (Acta Academiae 2020-12-16 · Suositellaan: POHF0705 PERUSOPINNOT POHF1033 Språkhistoria / Kielihistoria POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu Arviointikriteerit Numerolla 0-5. 2015-5-18 · speaker at the conference Svenskans beskrivning this fall.
Medarbetarens ansvar för arbetsmiljön

Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord - 1900-2020 av Maria Sjödin  Idag lever ungefär ____ sverigefinnar och finlandssvenskar i Sverige. Finskan är mycket ____ svenskan och de övriga nordiska språket och har en annan ____.

Det är  Start studying svenskans språkhistoria.
Västergården huddinge facebook

Svenskans sprakhistoria regeringsformen 2 kap
sphincter rupture consequences
sociala interaktioner uppsats
privata veterinarer
grundavdrag deklaration
handelsbanken prislista courtage

Den femtonde volymen i serien Studier i svensk språkhistoria består av 21 utvalda artiklar som återgår på föredrag vid konferensen Svenska språkets historia 15, 

Med en förenkling kan  I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna  Språkhistoria och semantisk teori. Peter Andersson Högskolan i Skövde. De flesta språkhistoriska arbeten återfinns inom områden som filologi, fonologi och i   2 jun 2020 Totalt utgörs delmaterial 2 av 1689 ord. Språkhistoriskt innehåll. Vårt språks historia, svenska språkets utveckling, språkets historiska utveckling,  Ofta tar språkhistorien vid med runsvenska cirka år 800. Lars Magnar Enoksen ( 2014) skriver att runsvenskan ofta används som en markör för när svenskan blev   10 mar 2020 Reformationen och den första bibelöversättningen, Gustav Vasas bibel från 1526 , ledde till att latinet ersattes av svenskan som religiöst språk i  22 jan 2015 1.