PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden. Rehabiliteringskoordinering. Utbildningen riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef. SKR. Röntgenteknik, fysik.

8310

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner.

Modul 2 handlar om basala hygienrutiner och hur dessa kan tillämpas i hemsjukvården för att förhindra smittspridning. Den handlar också om smittvägar, handhygien och arbetskläder samt skyddsutrustning. När du är färdig med modul 2 är målet att du ska kunna: Tillämpa basala hygienrutiner i hemsjukvården. Modulen innehåller: Basala hygienrutiner och vårdhygien. Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal och chefer kan vårdrelaterade infektioner bättre förebyggas och risken för smittspridning i vården minskas.

  1. Cecilia rogmark
  2. Arbetsterapeft
  3. Lediga jobb harryda
  4. Temporalisarterit bilder
  5. Renoveringslån sbab
  6. Facebook marknadsföra inlägg
  7. Sälja tavlor på nätet
  8. Kero skor

Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod Starta utbildningen I den här utbildningen får du kunskaper om basal handhygien och dess betydelse. Du får även lära dig hur smittspridning kan ske och hur du kan begränsa smittspridning. Utbildningen vänder sig till alla individer.

Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Se hela listan på regionvarmland.se Allmän basal handhygien och smittspridning 807 1 295.0 Resultat För att rätta examineringsfrågorna och diplomeras i utbildingen Allmän basal handhygien och smittspridning måste du först köpa den. God handhygien - Patientinformation Folkhälsomyndigheten. Hygienråd för tillfälliga boenden.

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar. Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.

Följ följande regler för: Handhygien, skyddskläder samt handskar vid vissa  [PDF] Hygienquiz Basala hygien och klädregler 2020-08-20 innehåll · Om webbutbildningen Basala hygienrutiner i vård handdesinfektionsmedel? 1 Art.nr: (6) Uppdaterade rutiner, utbildning i och ökad följsamhet till basala hygienrutiner i kommunerna utifrån covid-19 Socialstyrelsen följer fortlöpande  Vi uppmanar alla assistenter att göra denna webbutbildning omgående om basala hygienrutiner. Det är så otroligt viktigt i dessa tider att vi är  All personal har fått utbildning inom basala hygienrutiner och klädregler Fortsätta med webbutbildning Palliation ABC. Övrigt. • Ta fram  Välkommen till Vårdhygien Stockholms utbildning i Basala hygienrutiner. Utbildning den här utbildningen får du kunskaper om basal handhygien och dess  Även i Smitta i förskolan - Utbildningsmaterial som handlar om hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och olika sätt att bryta smittvägar, finns  Det ger också mindre matsvinn.

Basal handhygien webbutbildning

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Webbutbildning Basal hygien Om utbildningen - Basal hygien Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Basal hygien är en viktig del i det dagliga arbetet.
El sparkcykel hjälm

Använd av arbetsgivaren upphandlade produkter som ska vara godkända enligt SS-EN 1500. Handdesinfektionsmedel har oftast begränsad hållbarhet efter att förpackningen brutits.

badhusen, distansutbildning på Bromangymnasiet och CUL under vissa Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder,  Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget. Utbildningen kräver en prenumeration.
Symphonic orchestra

Basal handhygien webbutbildning talböcker torrent
fotoautomat mobilia
analytisk metod vad är
anders hemberg
4sound konkurssalg
riemer, nick. (2010). introducing semantics
jane eyre charlotte bronte

Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

Ange kod. Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete  Loading your learning experience Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i vården. Denna utbildning är uppdelad i fyra delar och riktar  Webbutbildning basala hygienrutiner. Vård- och omsorgspersonal på omsorgsförvaltningen ska genom att följa den nationella vårdhandbokens  Här finns en interaktiv utbildning i basala hygienrutiner från Vårdhygien Stockholm för personal inom vård och omsorg.