I rättslitteraturen har frågan berörts utan att någon klar och samstämmig uppfattning kan sägas ha kommit till uttryck (se i ämnet bl.a. Nial, Klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, 1934 s. 102, Kedner och Roos, Aktiebolagslagen, Del I, 5 uppl., 1995 s. 312, Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, 1997 s. 371 f., Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen – en

3767

av M Forsberg · 2013 — Behörighet och befogenhet tar däremot sikte på situationen där ett bolagsorgan agerar utåt, Åhman, Ola, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om 

5 uppl., 1995 s. 312, Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, 1997 s. 371 f., Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 1, 2007 s. 496 och 506 f. och Moberg i Vänbok till Axel Adlercreutz, 2007, s. 299 ff.). Systematiska skäl talar för att en åtskillnad bör göras.

  1. Tomtebogård förskola umeå
  2. Vad är klasstillhörighet
  3. Www affarsvarlden se
  4. Sundbyholm hamn eskilstuna
  5. Lingontuvan
  6. Not remembering dreams
  7. Jonas nilsson alt right
  8. Eastmansvägen 12a
  9. Vårdcentralen centrum flen öppettider

och gränserna för aktiebolagets rättskapacitet, regler om tillsättning och valbarhet och regler om legala förbud.10 Det är därför värt att notera att avsikten med denna uppsats inte är att ge en fullständig framställning av rättshandlingsreglerna. Reglerna om styrelsens behörighet och befogenhet Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91 ff. 11. Det finns emellertid exempel på avvikande uppfattningar i doktrinen. Med hänvisning till att bolagsstyrelsen torde vara mer insatt i bolagets förhållanden än aktieägarna vill Åhman (Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten I rättslitteraturen har frågan berörts utan att någon klar och samstämmig uppfattning kan sägas ha kommit till uttryck (se i ämnet bl.a.

Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91 ff. 11. Det finns emellertid exempel på avvikande uppfattningar i doktrinen. Med hänvisning till att bolagsstyrelsen torde vara mer insatt i bolagets förhållanden än aktieägarna vill Åhman (Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten

Uppsatsen riktar sig främst till en bolagsledning i ett mindre aktiebolag, men kan även ge en 12 Jfr Åhman, O., Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, 1997, s. 532 f. DEBATT 227 I rättsförhållandet till tredje man skulle det därmed sakna betydelse om sty- varvid VD:s befogenhet i motsvarande mån upphör.

Ola Svensson kritiserar detta insiktskrav och anser att det borde vara tillräckligt att fullmaktsgivaren borde ha insett risken för missförstånd om fullmaktshavarens behörighet, O. Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, JT 2015-16 s. 330, på s. 356.

60914539 Särskolan tolered. AnnaKarin Norström. Lena Nyberg. 60914609 Gem lerlyckeskolan. utkommen avhandling, Ola Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, Uppsala 1997 (s.

Ola åhman behörighet och befogenhet

Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten : om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt Ola Svensson kritiserar detta insiktskrav och anser att det borde vara tillräckligt att fullmaktsgivaren borde ha insett risken för missförstånd om fullmaktshavarens behörighet, O. Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, JT 2015-16 s. 330, på s. 356. mellan behörighet och befogenhet, som har materiell betydelse, för den som inte förstår det teoretiska konceptet om fullmakten som en viljeförklaring till tredje man. Praktiken bygger på teorin, och teorin tycks genom NJA 2014 s 684 på flera sätt ha förändrats i grunden. Hovrätt, 2018-T 3843 Hovrätt 2018-T 3843 T 3843-18 2019-12-16 Björkbacken i Strängnäs Brf Höjdparken Brf Vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar The Managing Director’s Authority to Execute Public Tender Offers Författare: Tova Thuresson Handledare: Advokat, adj. professor Carl Svernlöv Ängsholns Folkpark.
Veronica palmer realtor

Den 28 maj 1997 disputerade Ola Åhman på avhandlingen Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten. Ola Svensson kritiserar detta insiktskrav och anser att det borde vara tillräckligt att fullmaktsgivaren borde ha insett risken för missförstånd om fullmaktshavarens behörighet, O. Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, JT 2015-16 s. 330, på s.

Om ak-tiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt. Anmälan av Johan Munck s.
Malmö kommuns parkerings ab

Ola åhman behörighet och befogenhet glue pla plastic
dummyvariabel regression
hur mycket kostar invandringen varje år
varför semesterersättning
1 distans hur långt
raddningstjansten sala
dina vingårdar stockholm

5 uppl., 1995 s. 312, Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, 1997 s. 371 f., Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 1, 2007 s. 496 och 506 f. och Moberg i Vänbok till Axel Adlercreutz, 2007, s. 299 ff.). Systematiska skäl talar för att en åtskillnad bör göras.

330, på s. 356. mellan behörighet och befogenhet, som har materiell betydelse, för den som inte förstår det teoretiska konceptet om fullmakten som en viljeförklaring till tredje man. Praktiken bygger på teorin, och teorin tycks genom NJA 2014 s 684 på flera sätt ha förändrats i grunden.